Týrání zvířat - jak je řešit? Chcete se zapojit i vy?

18.09.2008 14:35

Protože jsem dlouhodobě rozčarovaná ze situace ohledně schvalování zákonů o týrání zvířat a řešení těchto případů, tato stránka by měla soužit jako podpora nás všech, abychom sjednotili své snahy tuto situaci řešit a pro vás, kterým toto není lhostejné a máte potřebu něco udělat. Najdete zde také návod na to, jak sepsat petici, stížnost a trestní oznámení.

Tyrani jsou  nebezpečím pro společnost, protože mnoho z nich se nespokojí pouze s týráním zvířat, ale přechází na lidi, tato fakta potvrzují mnohé zahraniční studie i např. uznávaná kapacita v ČR - forenzní psycholog PhDr. Netík - viz článek ve Psích kusech z června 2008. Česká republika má ve vyspělém světě smutné prvenství v týrání. Pokud tyrani stále budou od policie a soudů i veřejnosti dostávat signály, že toto jednání je tolerované a hrozí jim naprosto směšné tresty, věřím, že to může urychlit jejich ztrátu zábran přenášet toto své jednání na lidi a jejich společenskou nebezpečnost to ještě zvýší.

Bohužel drtivá většína případů týrání buď končí zametena pod koberec nebo kolem ní je uspořádána mediální senzace a dále se nic neděje. Případ nikdo nežaluje, je tedy naléhavě potřeba, aby lidé podávali na tyto případy trestní oznámení. Sousedé to často neučiní ze strachu z budoucích problémů, stěžovat si ústně na policii není bráno vážně. Je třeba toto podat osobně a písemně. Pokud i vás oslovily nějaké případy týrání, neváhejte podat trestní oznámení (TO) na neznámého pachatele nebo stížnost, vzory najdete dole na této stránce ke stažení. TO podejte na nejbližší služebně PČR, nevadí, že se případ udál daleko od vás. Oni ho předají k šetření tam, kde se udál. Případ rovněž zašlete na příslušnou krajskou veterinární správu.

Pokud nejste spokojeni s výsledkem šetření, můžete podat stížnost na:

a) obec, pokud je tato provozovatelkou či majitelkou zařízení, kde dochází k týrání
b) Státní veterinární správu, která je nadřízeným orgánem krajských vet. správ
c) ÚKOZ (Ústřední komise na ochranu zvířat pri Ministerstvu zemědělství)

Ráda bych zde zaznamenávala případy týrání zvířat tak, jak byly vyřešeny soudem, případně veterinární správou, abychom mohli doložit to, že zákon je v současné době nedostatečný a je třeba ho doplnit o mnoho dalších změn, kromě těch, které se snaží prosadit v současnosti diskutovaná novela.

Pocit naučené bezmoci, že s estabilishmentem nelze hnout, to je něco, co je zde velkým problémem v myšlení lidí a nelze se v žádném případě divit, když sledujete, co vládním činitelům prochází a čím se zabývají.

26. 2.  2008 prezident Klaus zamítl kontroverzní novelu zákona, více zde kockaapravo.cz/oznameni-clanek.php?id=116

Zde jsou ještě další pozměňující návrhy k této kauze

www.ipravnik.sk/ipravnik/ipravnik.nsf/0/A9E65610ECE17C1CC12570AC0049774D

www.edotace.cz/1/2466/1032/clanek/stat-nema-penize-na-ochranu-zvirat-dotovat-ji-maji-obce/

Zajímavý je rovněž Akční plán EU k ochraně zvířat, bude mne zajímat, jak se do něj zapojí ČR www.ochranazvirat.cz/369/czech/clanek/eu-ma-vubec-prvni-akcni-plan-o-ochrane-zvirat-ve-sve-historii/

Petice však neřeší tuto situaci, je to jen vox populi, že v tom nejsme sami, domnívám se, že kromě ní je potřeba udělat řadu dalších přípravných věcí, které jsou mnohem účinnější a zpracovat mnoho podkladů, na které by tato petice mohla nasedat.

Navrhovala bych tedy takovouto posloupnost řešení:

1) zdokumentovat co nejvíce případů týrání a jejich řešení v čase a výsledky soudních sporů, zde dokumentovat, že

a) právníci trestají dolní hranicí trestu za týrání, je třeba ho tedy zvednout

b) systém veterinárních kontrol a pravomocí těchto kontrol, vč. kontrol útulků jsou nedostatečné, kontroly jsou nahlášeny předem a končí tím, že ten člověk neotevře nebo se na kontrolu předem připraví, chybí tedy paralelní nezávislý státní orgán kontrol.

2) Dále je třeba prohlubovat medializaci těchto případů směr televize, tisk, rozhlas. v tu dobu bych se pokusila sjednotit a směřovat sem taky veškeré podobné snahy dalších dobrovolníků a obdobné případy zdokumentované ostatními útulkáři a veterináři, oslovím ty, které znám. Zde bude zvláště potřeba supervize právníka. Pokud nějakého znáte nebo jste přímo právník, ochotný se tímto zabývat, prosím, ozvěte se.

Současně jsem se snažila kampaní, pod kterou se podepsalo přes 2000 lidí rozšířit mediální prostor televize pro tyto kauzy a upozornit na protichůdné komerční tlaky našemu snažení. Bohužel zřejmě hovořím do hluchých uší, Rada ČT na pokyn ředitele tuto stížnost smetla se stolu s absurdním vyjádřením.

3) Ráda bych chtěla vytvořit ve spolupráci s právníkem a dalšími dobrovolníky návrh nové novely, kde bychom zapracovali:

a) jednotný systém povinného čipování psů a koček s jednotným centrálním registrem, tak, jako to mají především na Slovensku, podrobně jsem se k tomuto problému + probému řešení situace v útulcích vyjadřovala zde www.dejavu-clanky.estranky.cz/clanky/pes/cipovani-psu-a-utulky

b) zákaz držení i chovu zvířat lidem, kterým byla zabavena pro týrání, zde bych se především ráda opřela o případy podobného typu jako jsem popsala zde Otovickou smečku www.utulek-sokolov.estranky.cz/stranka/otovicka-smecka , kde bych vypíchla také náklady obcí, které postupují lege artis a platí útulkům útulkovné za takováto zvířata, kdy to může některé menší obce, mající štěstí, že v nich takový člověk sídlí, naprosto zruinovat, neb žádný státní fond, toto řešící není.

c) zpřísnění trestů za týrání zvířat, neb dle zkušenosti právníci volí dolní hranici trestu, kterou je většinou pokuta či podmínka.

d) systém veterinárních kontrol, pravomoce, kontroly útulku či nadřízeného státního orgánu se tímto zabývat.

e) + dalších mnoho věcí dle doporučení právníka, odborníků i vás, kteří budete mít podnětné realistické nápady, co by mohlo zákonem projít a je třeba

Pak bych tuto připomínku a žádost k zákonu publikovala, udělala kolem ní nějakou širší publicitu a teprve pak, až vejde ve známost a připadně dle připomínek lidí se dotvoří, bych ještě doplnila petici a s výsledky oslovila vládní činitele a zákonodárce.

Dotvořila jsem návrhy na změnu legislativy a předložila je poslancům, jaký to bude mít výsledek, ještě netuším, přesto jsem byla potěšena, že většinu z nich pokládali za možné a o změny se zajímali. Tyto mé návrhy najdete zde.

Pokud máte další návrhy a nápady, zkušenosti, ev. cokoliv jiného, připojte se v diskuzi pod článkem.

Jak uspořádat petiční akci
Jak sepsat petici - formulář pro petici dole pod článkem ke stažení
Vzor trestního oznámení díky paní Alici Oppové z 1. společnosti za práva koček
Vzor stížnosti díky paní Alici Oppové z 1. společnosti za práva koček

 

převzato www.utulky.estranky.cz